Aktuality

Školní výlet 4. a 5. třídy do Prahy

 • Jak bylo v Praze? Zkrátka ……… blaze. Dovezl nás tam modrý a pohodlný autobus J. Šmejkala. I když bylo na Pražském hradě opravdu mnoho našich i zahraničních turistů a jiných školních skupin, s paní průvodkyní Ivou, která si nás hlídala velice pečlivě, a s její růžovou květinou nad hlavou jsme prošli všemi nádvořími bez problémů i beze ztrát. Viděli jsme střídání stráží, poslechli si české dechovky od kapely před sochou TGM, obdivovali jsme Chrám sv. Víta, vyšlapali jsme schody na Prašnou věž a zhlédli zde výstavu uniforem vojáků Hradní stráže a dozvěděli se i spoustu zajímavých informací. Ještě malý rozchod ve Zlaté uličce a nákup drobností a dárečků a již jsme přejížděli do nedalekého planetária, kde promítali „Vesmír kolem nás“, velmi poučný program o vesmíru: o Slunci, planetách a jejich měsících a dalších kosmických tělesech. Počasí nám přálo celý den, takže náš výlet neměl chybičku! (Mgr. Martina Horynová)
 • fotografie k nahlédnutí zde

Venkovní učebna

„Tato Venkovní učebna v arboretu Starokolínský motýlek byla realizována s finančním přispěním Středočeského kraje“

 • V rámci Programu 2016 z rozpočtu Středočeského kraje naše škola získala dotaci na Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu.
 • Škola vybuduje venkovní učebnu, která bude umístěna ve školním arboretu Starokolínský motýlek. Půjde o dřevěný altán s obdélníkovým půdorysem o rozměrech 6 x 7m umístěný na betonové desce. Bude vybaven čtyřmi sety typu stůl + 2 lavice. Součástí projektu je doplnění sbírky listnatých a jehličnatých dřevin. Výsadbu provedou žáci pod dohledem pedagoga v rámci výuky.
 • Celkové předpokládané finanční náklady na realizaci dle žádosti činí 120.000,- Kč. Ze Středočeského kraje škola získala  108.000,-Kč, tedy 90% celkových uznatelných finančních nákladů.

Školní výlet na zámek Loučeň

 • Ve středu 22.6.2016 byly děti ze 2. a 3. třídy na školním výletě. Navštívily nedaleký zámek Loučeň. Dopolední část programu, který pro ně na Loučné připravili, měla název Z pohádky do pohádky. Interaktivní program prověřil znalosti dětí v této oblasti. Po něm je princezna, která je doprovázela, provedla celým zámkem, kde se dozvěděly mnoho zajímavostí. Po krátkém občerstvení se děti vydaly do parku, kde je čekalo 12 labyrintů. Všechny si zkusily projít a nakonec je úspěšně zdolaly. Cesta parkem byla zajímavá, příjemné klima zajišťovaly vzrostlé stromy, které poskytovaly,v ten tolik vzácný, stín. Nakonec si děti ještě „zařádily“ v provazové části parku plné záludných lávek. Celý výlet zakončilo nezbytné nakupování v místním obchůdku.
 • fotografie k nahlédnutí zde

Obrazy z války třicetileté

 • Dnes 16. 6. 2016 se v naší škole objevili „Pernštejni“, žáky i učiteli velmi oblíbené divadlo dvou herců z Pardubic. Opět nezklamali, rozveselili i poučili malé i velké diváky. Výjevy i úvahy o bitvě na Bílé hoře, osobnosti, jako byl Valdštejn nebo Gustav Adolf, připomněli v situačních konverzačních výstupech a v soubojích prostřednictvím brilantního šermířského umění. Do představení byli zapojeni žáci jako vojáci znepřátelených armád.

Toulky jihozápadní Anglií

 • Letos naše škola opět dostala grant od firmy GEOTEK s.r.o., aby se mohli vybraní žáci zúčastnit zájezdu do Velké Británie. Součástí zájezdu je výuka anglického jazyka.
 • podrobnosti k nahlédnutí zde

Kolínské sportovní dny

 • V týdnu od 6. – 10. 6. se vybraní žáci naší školy zúčastnili Kolínských sportovních dnů.
 • Medaile vybojovali: Petra Jíchová 2. místo ve vrhu koulí v kategorii 8.-9. tříd; Jan Železný 3. místo ve vrhu koulí  v kategorii 8.-9. tříd; Štěpán Vajgl 3. místo za hod míčkem v kategorii 4.-5. tříd.
 • Natálka Hrabalová 4. místo z 87 účastníků ve sportovním aerobiku v kategorii – 1. – 3. třída.
 • Čapková Kateřina v plavání 5. místo – prsa na 50 m, 4. místo – znak na 50 m v kategorii 4. – 5. třída.
 • Všichni účastníci vybojovali velmi pěkné umístění. Za jejich výbornou reprezentaci naší školy děkujeme.
 • fotografie k nahlédnutí zde

VOLNO ŘEDITELE ŠKOLY

 • na pondělí 20. 6. 2016 bude z technických důvodů vyhlášeno volno ředitele školy
 • podrobnosti k nahlédnutí zde

Informativní schůzka rodičů budoucích prvňáčků

 • INFORMATIVNÍ SCHŮZKA rodičů žáků, kteří nastoupí 1. září 2016 do 1. třídy naší školy, se koná v úterý 7.6. 2016 v 15:30 hod.
 • podrobnosti k nahlédnutí zde

Charitativní sbírka PESOS

 • charitativní sbírka ve spolupráci se společností PESOS

Školní liga v miniházené

 • Ve čtvrtek 12. května 2016 proběhl na venkovním hřišti házené v Tyršově ulici na Žižkově poslední – v pořadí již pátý turnaj 8.ročníku KUTNOHORSKÉ ŠKOLNÍ LIGY v miniházené. Podrobnosti k nahlédnutí zde

Dopravní soutěž – Okresní kolo

 • Dne 12.5.2016 se v Kolíně konalo okresní kolo soutěže mladých cyklistů. Předcházelo mu školní kolo, ze kterého byli do okresního kola nominováni nejlepší žáci ve dvou kategoriích – mladší a starší. Počasí školnímu kolu přálo a navzdory předpovědím se vydařilo počasí i dnes, kdy nejlepší soutěžící ze Starého Kolína změřili své síly s ostatními žáky všech sedmi zúčastněných škol. Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách – jízda zručnosti s mnoha záludnými překážkami, jízda na dopravním hřišti s bedlivým dozorem policistů na dodržování pravidel, poskytnutí první pomoci velmi realisticky zraněným figurantům a znalost dopravních předpisů formou testů. Naše dvě hlídky si vedly nejlépe ve zdravovědě, tam nasbírali nejméně trestných bodů a někteří, např. Nikolas Baše excelovali v dopravních testech, nebo v jízdě zručnosti – Aneta Machalická. V konečném pořadí se starší hlídka ve složení: Lukáš Doležal, Patrik Manus, Lucie Holečková a Kateřina Šedová umístila na šestém místě a mladší hlídka ve složení: Aneta Machalická, Natalia Mušák, Nikolas Baše a Jakub Darebný skončila dokonce „na bedně“! Ke krásnému třetímu místu gratulujeme. (Mgr. Květoslava Marklová)

Seznam žáků přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2016/2017

 • seznam žáků k nahlédnutí zde

Obrněný transportér

 • V úterý 3. 5. 2016 k nám přijela zvláštní návštěva. Na školním dvoře zaparkoval obrněný transportér. Všechny děti se těšily, až si ho ve středu 4. 5. prohlédnou. Jejich radost trochu překazilo deštivé počasí, ale protože část výkladu i prohlídka probíhaly uvnitř transportéru, déšť nakonec nevadil. Děti se dozvěděly vše o bojovém vozidle a jeho využití.
 • fotografie k nahlédnutí zde

Dopravní soutěž

 • dne 3. 5. 2016 se uskutečnila dopravní soutěž mladých cyklistů. Soutěžilo se ve třech disciplínách: jízda zručnosti, jízda obcí, první pomoc. Nejlepší cyklisté se zúčastní 12. 9. 2016 okresního kola této soutěže. V mladší kategorii – Štěpán Vajgl, Jakub Darebný, Natálie Mušák, Aneta Machalická. Ve starší kategorii – Kateřina Šedová, Patrik Manus, Lukáš Doležal, Lucie Holečková.
 • fotografie k nahlédnutí zde

Čarodějnický den čtvrté třídy

 • Dne 28. 4. 2016 si 4. třída udělala čarodějnický den, kde si žáci společnými silami vytvořili nové kamarádky. Je jimi čarokamarádka Hermiona Okrová a čarokamarádka Hermelína Dozrálá :-) .  Čarokamarádky spolu budou do čarodejnické noci střežit naší školu a v noci se potom vydají na slet čarodějnic na Petrovy kameny. Snad se nám holky v pořádku vrátí zpátky :-) . Autoři Mgr. Klára Peroutková a žáci čtvrté třídy

Život dětem

Soutěž mladých zdravotníků

 • Jako každý rok, tak i letos deset mladých záchranářů z řad žáků a žákyň druhého stupně vyrazilo 19. 4. do Kolína změřit své znalosti s ostatními žáky všech škol na okrese. Soutěž není vůbec lehká, každou pětičlennou hlídku čeká na třech stanovištích sedm zraněných figurantů a porotci hodnotí poskytnutou první pomoc přísně, ale spravedlivě.
 • Vyrazili jsme ze Starého Kolína v osm deset vlakem a radovali se, že nás letos čeká mnohem příjemnější počasí, než je na této soutěži tradiční. Svítilo sluníčko a nebe bylo bez mráčku. Někteří si optimisticky vzali i sluneční brýle. Než jsme však dorazili do areálu hasičského záchranného sboru v Kolíně, kde se soutěž konala, slunce si uvědomilo, že je den zdravotnické soutěže a honem zatáhlo celou oblohu a zavolalo na pomoc nepříjemný studený vítr.
 • Takže už v klasických podmínkách byla soutěž zahájena a mladí zdravotníci se činili a obvazovali promodralé figuranty. Po splnění všech úkolů jsme se shlukli do těsného kroužku a čekali na vyhlášení výsledků. Naše hlídka ve složení: Tomáš Beneš, Uranka Sýkorová, Martin Vokatý a Standa Šejna měla hendikep, protože pátý člen nedorazil, a navzdory tomu se umístila na pěkném devátém místě ze dvanácti zúčastněných hlídek. Druhá hlídka ve složení: Kristýna Janušková, Nikol Hyťhová, Vašek  Vavřička, Petra Jíchová a Martin Krch, splnila svou roli favorita, a umístila se na krásném čtvrtém místě.
 • Všem žákům patří velký dík za reprezentaci naší školy a doufám, že i příští rok budeme na soutěži mladých zdravotníků úspěšní. (Mgr. Květa Marklová)

ednáška pro žáky druhého stupně

 • V úterý 12. 4. nás navštívila „META, o.p.s., společnost pro příležitosti mladých migrantů“, sdružení dotované z finančních prostředků EU. Žáci druhého stupně byli seznámeni s příběhy dětí migrujících rodin do Evropy. Zástupci sdružení vedli žáky k zamyšlení nad diskriminací dětí různých etnik a kultur, jejich pozici v novém prostředí.

Výsledky Klokana v našem okrese

 • výsledky Klokana v našem okrese by měly být také na webu: www.makuk.eu
 • Děkujeme za spolupráci a gratulujeme úspěšným i méně úspěšným účastníkům – hlavně že mají chuť něco zkusit a dělat i něco navíc. Těm nejlepším kromě gratulace přijdou diplomy a nějaké odměny z DDM.
 • výsledky cvrček k nahlédnutí zde
 • výsledky klokánka k nahlédnutí zde
 • výsledky benjamin k nahlédnutí zde
 • výsledky kadet k nahlédnutí zde
 • výsledky v okrese Kolín – nejlepších 10 k nahlédnutí zde

Zápis do MŠ


 • Vyhlášení ke stažení zde
 • Evidenční list MŠ ke stažení zde
 • Žádost a přihláška do MŠ ke stažení zde

Hodina pohybu navíc

 • Dne 17. 3. 2016 v rámci hodiny pohybu navíc jsme byli poctěni návštěvou slavného brankáře házené Michala Bardy. Byl nepřehlédnutelný pro svou výšku 196 cm a pro děti to byla veliká motivace. Vzhledem k tomu, že se hned zapojil do výuky dětí všech věkových kategorií, bylo to pro děti veliké zpestření. Všichni se snažili podat ty nejlepší výkony. Na závěr proběhla společná beseda. Děti se s panem Bardou vyfotografovaly a získaly i jeho podpis. (Hana Fléglová)
 • fotografie k nahlédnutí zde

Sbírky

 • Během měsíce února a března ve škole probíhala sbírka na dětskou nadaci Život dětem, která se v naší škole opakuje již několikátým rokem. Pomáháme nemocným dětem (Srdíčkové dny). V nabídce byly magnetky se zvířátky, přívěsky na klíče, náramky a klipy ve tvaru srdce. Přispělo mnoho žáků, učitelů i ostatní zaměstnanci školy. Vybralo se celkem 2 520,- Kč. Všem moc děkujeme.

 • V současné době se rozjíždí nová sbírka, a to na týrané a opuštěné pejsky. Nabízíme magnetky (25 Kč) a placky (25 Kč). Přijďte i Vy a připojte se k nám …..

Inspirativní workshop v rámci projektu MAP vzdělávání na Kolínsku

 • dovolujeme si Vás srdečně pozvat na 1. Inspirativní workshop pro zájemce o vzdělávání, který se bude konat v úterý 19. 4. 2016 od 12:00 do 16:00 hod. v Centru rozvoje podnikání Kolín na adrese Sokolská 1095, Kolín 2
 • Pro přihlášení využijte odkaz, který je uveden uvnitř pozvánky, kterou naleznete zde.
 • Program workshop, Medailonky workshop

Vítání jara

 • Je 21. března. Začíná jaro! Na statku u Zradičkových ve Starém Kolíně je vše připraveno a také začíná … nejdříve velikonoční jarmark, na kterém bylo možné zakoupit mnoho zajímavých a nápaditých  výrobků od žáků základní školy, kteří je několik dní pečlivě vyráběli, barvili, připravovali, aby si každý mohl vybrat podle svého. Velký úspěch měly voňavé a ještě teplé mazance od šikovných kuchařek z naší jídelny. Potom následovalo vystoupení žáků 1. stupně. Po krátkém přivítání zahrála děvčata na flétny jarní písničky. Vystřídaly je dívky z 1. – 3. ročníku a předvedly velmi pěkné pásmo lidových říkadel a pohybových her. Pejsci na procházce i veselí motýlci, kteří právě vylétli z kukel, se podle potlesku, líbili všem. Vystoupení zakončili žáci 5. ročníku, kteří vynášeli Mořenu (symbol zimy), aby ji na závěr utopili v místním rybníčku. I když nám při průvodu lehce zapršelo, akce se vydařila, zima je pryč a my se všichni těšíme na sluníčko a teplejší dny. Vše si můžete připomenout i na následujících fotografiích ze statku. (Mgr. Martina Horynová)
 • fotografie k nahlédnutí zde

Školní ples

 • fotografie k nahlédnutí zde

Linková autobusová doprava

 • Od pondělí 4. 4. 2016 bude zahájena linková autobusová doprava mezi Hlízovem a Starým Kolínem – viz jízdní řád. Žáci naší školy budou doprovázeni dospělou osobou - zaměstnancem školy, jak ráno z Hlízova, tak odpoledne ze Starého Kolín.

Pythagoriáda

 • V únoru proběhlo v 5. třídě školní kolo v matematické soužeži Pythagoriáda. Žáci s více než 10-ti body postoupili do okresního kola, které se konalo dne 9. března v DDM v Kolíně. Zúčastnilo se ho přes 30 žáků. Naši se velice snažili a přivezli vynikající výsledky. Všem třem děkujeme za krásné umístění!
 • výsledková listina okresního kola k nahlédnutí zde

Velikonoční jarmark

 • dne 21. 3. od 15:30 hodin se uskuteční tradiční Velikonoční jarmark
 • podrobnosti k nahlédnutí zde

Turnaj v miniházené

 • podrobnosti k nahlédnutí zde

INFORMATIVNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE MŠ

Jsme to, co jíme a pijeme

 • 29. února se čtvrtá třída ponořila do projektové výuky na téma: „Jsme to, co jíme a pijeme“.  V průběhu projektu jsme si formou rozhovorů zkusili vysvětlit, co udělá nadměrná konzumace cukrů a tuků s lidským tělem a na co všechno to může mít špatný dopad.  Také jsme zjišťovali, jaký obsah cukru je v potravinách, jejichž obaly si děti do školy přinesly. Z deseti potravin, které v sobě mají nejvíce cukrů a děti je velmi rády konzumují, jsme si vytvořili nástěnku. Na nástěnku jsme spolu s obaly pověsili pytlíky s cukrem, které potraviny ve 100 gramech obsahují.  Projektový den jsme zakončili tvorbou koláží potravin spolu se znázorněním, jak některé potraviny na naše zuby působí a co způsobují. Projektový den se podle dětí vydařil a velmi se jim líbil.
 • fotografie k nahlédnutí zde

Olympiáda v českém jazyce

 • Před Vánocemi proběhla na naší škole Olympiáda v českém jazyce. Zúčastnili se jí žáci 8. a 9. ročníku. Zadání bylo poměrně náročné, tematicky se všechny úkoly vztahovaly k jídlu, pití  a stolování obecně.
 • Olympiáda měla dvě základní části – gramatickou a slohovou. Slohová práce – úvaha- byla také na kulinářské téma s názvem: „Nežijeme proto, abychom jedli, ale……“
 • Všichni zúčastnění žáci se snažili, nejvyššího počtu bodů ze všech dosáhla děvčata z 9. třídy – Petra Jíchová a Nicol Hyťhová, čímž postoupily do okresního kola, které se konalo 17. února v Kolíně.
 • Petra Jíchová se umístila na výborném 5. místě, Nicol Hyťhová na 24. místě.
 • Oběma děvčatům gratulujeme!

Olympiáda v anglickém jazyce

 • Začátkem tohoto roku proběhlo školní kolo olympiády v anglickém jazyce rozděleno do 2 kategorií. Žáci 6. – 7. třídy byli v kategorii A1 a žáci 8. – 9. třídy v kategorii A2. V kategorii A1 zvítězila Valentýna Hynková. V kategorii A2 zvítězila Petra Jíchová.
 • Obě žákyně se také zúčastnily okresního kola soutěže, které proběhlo dne 18. února v DDM Kolín a umístily se na 14. místě. Oběma žákyním děkujeme za reprezentaci školy. (Katka Málková)

Turnaj v bowlingu

 • pedagogové využili pololetních prázdnin ke sportu. V Kutné Hoře se zúčastnili turnaje v bowlingu. Na dvou drahách se bojovalo ze všech sil. Některým učitelům se po 2 hodinách dokonce koule dokoulela až ke kuželkám. Nebylo vítězů ani poražených, neboť všichni byli stateční! K žádnému zranění nedošlo, naopak se všichni dobře bavili. (Martina Kaiserová)
 • fotografie k nahlédnutí zde

Budova školy se zachvěla

 • ve čtvrtek 31. 1. 2016 k nám přijel mladý učitel Bc. Jaroslav Suchánek z kolínské ZUŠ a v tělocvičně dal našim žákům skvělou hudební lekci. „Bubnování Susha Kolín“ se zúčastnili žáci 1. a 2. stupně. Po několika skupinách se všichni postupně stali hráči, kteří svými údery do barevně odlišených platových trubek různé délky hráli melodie podle pokynů pana učitele. Prostory naší školy se výrazně rozezvučely. V druhé části seděl každý žák za plechovým bubnem nebo bongem ve velkém kruhu. Po vnitřním obvodu se pohyboval jeden žák – dirigent, na kterého bubeníci reagovali podle předem domluvených pohybů a gest. Úžasná atmosféra a velké nadšení bylo to, co provázelo celé tvůrčí hudební dopoledne. (Mgr. Hana Chrastilová)
 • fotografie k nahlédnutí zde

Výlet na Bedřichov

 • Dne 27. 1. 2016 se pátá třída vydala na výlet do Nové Vsi. Ráno jsme se všichni sešli na vlakovém nádraží ve Starém Kolíně. Když nás byl plný počet, vyrazili jsme vlakem na cestu. Jednou jsme přestupovali. Když jsme konečně dorazili do Nové Vsi, trochu jsme se tam porozhlédli. Viděli jsme základní školu, hasičskou zbrojnici, kostel a spoustu dalších zajímavých věcí. Náš cíl byla stará památka na vrcholu kopce Bedřichov 279m. Sice jsme museli jít do kopce, ale nakonec jsme to všichni vyšli. Nahoře jsme si dali svačinu, vyfotili se a vyrazili na zpáteční cestu. Ještě předtím než nám přijel vlak, jsme se zastavili v malém obchůdku. Potom jsme se prošli podél potůčku. Nakonec nám přijel vlak a tak jsme zase jeli domů. Tento výlet se mi moc líbil. (Natálie Mušák)
 • fotografie k nahlédnutí zde

Technika ve škole pomáhá

 • V novém roce dostaly děti 1.a 2. třídy opožděný vánoční dárek. V obou třídách byla nainstalována nová audiovizuální technika. Sestava notebook + zpětný projektor + dataprojektor + plátno poslouží dětem hlavně při výuce (přístup k internetu, prezentace na velké ploše, promítání naučných a vzdělávacích filmů..), ale i v oddechových chvílích (proč se nerozveselit třeba krátkou pohádkou?). Snad se podaří i v budoucnosti rozšířit v naší škole technické vybavení.
 • fotografie k nahlédnutí zde

Zápis do 1. třídy

 • Dne 27. 1. 2016 ve středu v naší škole proběhl zápis dětí do budoucí 1. třídy. Přišlo celkem 21 dětí. Většina z nich naši školu už dobře zná, protože tu navštěvují předškolní oddělení MŠ. Zadané „úkoly“ plnili všichni velmi zodpovědně a zaslouží proto pochvalu. Děti byly šikovné. Jako každý rok se o budoucí „prvňáky“ a jejich rodiče starali i žáci 8.třídy s paní učitelkou Marklovou. Vše bylo zorganizované opravdu „na jedničku“. Ve škole vládla přátelská atmosféra.
 • Něco bylo ale při letošním zápisu jiné. Přijela se k nám podívat paní inspektorka. Naše škola se jí líbila a  odjížděla velmi spokojená. (Mgr. Anděla Pařezová)
 • seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání ve školním roce 2016/2017 k nahlédnutí zde
 • fotografie k nahlédnutí zde

Divadlo Koloběžka opět ve školní družině

 • Tentokrát nás herci divadélka potěšili pohádkou „Jak vyzrát nad bacily“. Formou hudebně divadelního vystoupení poučili herci děti o tom, jak by měly předcházet onemocnění. Žáci byli zapojeni do vystoupení, což je velmi bavilo a s herci dokázali výborně spolupracovat. Pohádka se všem moc líbila, a proto byli herci odměněni velkým potleskem a nakreslenými obrázky od našich nejmenších.

DEN NANEČISTO

 • Ve čtvrtek 14. ledna 2016 u nás v MŠ probíhal Den nanečisto. My, předškoláci, a naše budoucí paní učitelka jsme vyrazili na prohlídku základní školy. Všichni jsme se moc těšili, co nás čeká.
 • Cestou do 1. třídy jsme si na chodbách prohlíželi výtvarné práce žáků na nástěnkách. Ve třídě právě probíhala výuka českého jazyka. Žáci si představovali knížky, které dostali pod stromeček a četli si hádanky, které jsme jim pomohli rozluštit. Potom jsme si společně pomocí pastelek vytvářeli na lavicích známá písmenka. Nejvíce se nám líbila soutěž s plácačkami na mouchy, při které jsme si vyzkoušeli postřeh, poznávat čísla od 0 – 7, a také počítání příkladů.
 • Po sladké odměně jsme pokračovali do naší budoucí první třídy (dveře s autíčky), kam chodí někteří z nás na kroužek angličtiny. Posadili jsme se do opravdových školních lavic, zkoušeli jsme se hlásit jako školáci a odpovídali jsme na jednoduché otázky. Také jsme se seznámili s medvídkem Samem a naučili jsme se zdravit anglicky. Zvonění přerušilo naši práci a my jsme se vydali do jídelny.
 • Po dobré svačince jsme odešli do oddělení školní družiny. Po cestě jsme se zastavili u šaten, které jsou úplně jiné než ty naše ve školce. V učebně jsme se proměnili na „šmoulí“ kamarády a zahráli jsme si na koberci i několik „šmoulích“ pohybových her. Také jsme si vyzkoušeli, jak se správně drží tužka, naučili jsme se krátkou říkanku na procvičení prstů a zápěstí. Namalovali jsme si „šmoulí“ obrázek, hodně jsme si povídali a zpívali lidové písničky. Práce nám rychle utekla a my jsme se museli vrátit zpátky do mateřské školky.
 • Na konci našeho školního dopoledne jsme dostali od paní učitelky barevný obrázek naší školy s pozváním k zápisu do 1. třídy, který bude za čtrnáct dní. Vyrobili je žáci 5. ročníku a vymysleli i moc pěknou básničku, která nám přibližuje, jak bude zápis probíhat (viz níže). Den nanečisto jsme si velice hezky užili a už se těšíme na další setkání se školou. (Žáci MŠ)
Naši milí kamarádi,
právě nastal čas,
jít se k nám do nové třídy
i s rodiči podívat!
Ukážete nám, co máte,
hodně ze školičky znáte,
při kreslení  budeme  si
spolu povídat!
Nakonec si zazpíváme,
malý dáreček vám dáme.
Škola je tvůj kamarád -
přijď si s námi hrát!!!

ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

 • ve středu 27. ledna 2016 od 14:00 – 16:00 hodin proběhne zápis do Základní školy.
 • podrobnosti k nahlédnutí zde
 • naše škola pořádá „Den nanečisto“ pro žáčky, kteří si chtějí vyzkoušet, jaké to bude od září ve škole – podrobnosti k nahlédnutí zde

Lyžařský výchovně – vzdělávací zájezd

 • zájemci, kteří zatím neodevzdali přihlášku na LVVZ, si ji mohou stáhnout zde

ZPÍVÁNÍ V KOSTELE

 • Dne 21. 12. 2014 proběhlo tradiční zpívání v kostele, kde vystoupily děti ze ZŠ Starý Kolín. Rodičům, přátelům školy a žákům, děkujeme za účast. Výtěžek z této akce byl 3.452,- Kč.

VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE

 • Dne 22. 12. 2015 se konal již 4. ročník vánočního turnaje žáků ZŠ Starý Kolín.
 • V kategorii žákyň vyhrála Klára Pašková, na druhém místě skončila Petra Jíchová a třetí místo obsadila Adéla Bartůňková.
 • Mezi žáky zvítězil Jan Železný, na druhém místě skončil Tomáš Beneš a třetí byl Dominik Šírek.
 • Turnaje se zúčastnilo 16 žáků a 4 žákyně. Rozhodčími turnaje byli Radek Pařez a Alois Salák.
 • fotografie k nahlédnutí zde

VÁNOČNÍ PROCHÁZKA PRAHOU S CYKLOTURISTICKÝM KROUŽKEM

 • Ráno 18. 12. 2015 jsme se sešli v 7:45 před školou a až na jednoho opozdilce jsme vyrazili k nádraží. Po příjezdu do Prahy jsme šli na Václavské náměstí. Dále jsme šli ulicí Na Příkopě až k divadlu Hybernia, přešli jsme na náměstí Republiky a šli do obchodního centra Palladium, kde jsme si všichni dali oběd. Protože v době když jsme byli v Palladiu začalo pršet, tak jsme pouze přešli do obchodního centra Kotva a mysleli jsme si, že ten déšť po chvíli přestane, ale byly jsme na omylu. Po východu z OC Kotva jsme zjistili, že prší ještě více, tak jsme se všichni rychle přesouvali ke Staroměstskému náměstí. Po cestě jsme ještě navštívili muzeum čokolády. Na Staroměstkém náměstí jsme si prošli trhy a prohlédli stromek. Po Orloji ve 13:00 jsme rozhodli, že pojedeme domů dřív, protože pořád pršelo. Až na to počasí to byl nádherný výlet a všichni jsme si to užili. (autoři – účastníci zájezdu)

Divadlo Praha

 • Dne 15. 12. 2015 se první stupeň naší školy zúčastnil návštěvy divadla „Minaret“ v Praze. Představení „ Putování do Betléma“, které se nám moc líbilo, spolu se zpěvem koled navodilo vánoční atmosféru. Cestou do divadla jsme viděli Karlův most, Národní divadlo, Pražský hrad a Petřínskou rozhlednu. Největší atrakcí pro děti při cestě z divadla byli racci létající nad hlavami dětí, tramvaj s vánočním stromečkem a rychlý průjezd policejního vozu s houkačkou :-) . (autorka Mgr. Peroutková Klára)
 • fotografie k nahlédnutí zde

Volno ředitele školy

 • na pondělí 16. 11. 2015 vyhlašuje ředitel školy pro žáky volno ředitele školy
 • podrobnosti k nahlédnutí zde

Není to tak dávno …

 • Naše škola je zapojena do vzdělávacích programů společnosti „Člověk v tísni“. Každoročně je vybrán časový úsek, který představuje historický mezník ve vývoji českého státu. Tak jako se loňského roku žáci druhého stupně mohli podrobněji seznámit s dějinnými souvislostmi druhé světové války a s životem českých občanů v jejím průběhu, letos v pátek 13. 11. 2015 strávili dopoledne v duchu roku 68, kdy na území české republiky intervenovala sovětská vojska.
 • O životě našich lidí v totalitním režimu nám vyprávěl „bojovník proti komunismu“ pan František Teplý svým slovem člověka, který byl vězněn a mučen komunisty, velmi zaujal posluchače. Žáci ho po přednášce obklopili a zahrnuli spousty dotazy, na které ochotně odpovídal.
 • Druhá část dopoledne byla věnována dokumentu „Přerušené Pražské jaro“. Žáci měli možnost vidět autentické záběry okupované Prahy, počínaje událostmi 21. 8. 1968. Viděli vyhrocenou atmosféru demonstrací i odvážné střety Pražanů s okupanty. Dokument byl opatřen rozhovory s tehdejšími vládními činiteli a významnými svědky událostí, výkladem událostí i jednotlivými názory na ně. Žáci měli možnost poslechnout si i názory sovětských generálů a českých komunistů, kteří intervenci schvalovali.
 • Moskva zjevně ukázala svou zrádnou tvář, je zřejmé, že jakékoliv porušení světových konvencí a smluv ji není cizí, a mladí lidé by měli vědět, že její politika a způsoby se nemění.
 • Aby mohl člověk pochopit současnost, je dobré znát minulost, ta nás učí. Otázkou je, zda poučí. Generace která zažila válku, vymírá. My jsme měli to obrovské štěstí, že se nám vyhnula. Zatím. A to zatím přejeme všem našim dalším potomkům. (Mgr. Hana Chrastilová)

Večer dýní

 • Dne 5. 11. 2015 se uskutečnil tradiční „Večer dýní“ na Statku Zradičkových ve Starém Kolíně. V 17 hod. jsme se všichni sešli před školou a vyrazili v lampionovém průvodu. Na Statku jsme společně vypustili lampion přání.
 • Následně byli vybráni čtyři zástupci z řad rodičů, aby vybrali 10 nejlepších dýní, což rozhodně nebylo snadné. Všechny dýně, které děti do soutěže přinesly, byly krásné a každá něčím originální. (autor: Hnulíková Lucie)
 • Umístění:
    • Nela Komůrková
    • Hermanová, Holečková, Jiřičná
    • III. odd. MŠ
    • Jan a Lucie Kropáčkovi
    • Natálie Mušak
    • Simona Romová
    • Ondřej Kupka, Tomáš Kudyn
    • II. odd. MŠ
    • Viktorie Ševčíková
    • Marcela Kučerová
 • fotografie k nahlédnutí zde

Školní jazykový pobyt žáků 8. třídy ve Velké Británii

 • podrobnosti k nahlédnutí zde
 • fotografie k nahlédnutí zde
 • videa k nahlédnutí zde

VEČER DÝNÍ

 • dne 5. 11. 2015 se uskuteční tradiční akce „Večer dýní“
 • podrobnosti k nahlédnutí zde

Projekt – „Hodina pohybu navíc“

 • Malá ukázka z projektu „Hodina pohybu navíc“. Učíme se házet, chytat, běhat, skákat, kotouly, kopat, dopady a hlavně bavit se sportem. (autor Josef Salák)
 • podrobnosti k nahlédnutí zde

Cesta ke staletému dubu

 • V pátek 2. 10. 2015 jsem jela se spolužáky a paní učitelkou na výlet ke staletému dubu. Do Záboří nad Labem jsme jeli vlakem. Z nádraží jsme došli procházkou až do lesa, kde roste staletý dub. Cestou jsme hráli hry, například trefování šiškou do stromu. Staletý dub je velký a mohutný. Abych mohla obejmout celý jeho kmen, muselo mi pomoci dalších devět spolužáků. Pod dubem jsem si sebrala žalud. Doma jsem si ho zasadila. Snad mi z něj vyroste také tak krásný strom. Výlet byl moc fajn.
 • fotografie k nahlédnutí zde

Sportovní den

 • V pátek 2.10.2015 byl v naší škole podzimní sportovní den. Lepší termín pan ředitel snad nemohl ani vybrat, všichni jsme ho podezírali, že měl počasí předem objednané.  Těšili jsme se na krásné dopoledne.
 • Prvňáčci a druháci společně vyrazili na turistickou vycházku. Došli až k jezu u Veletova, zamávali rybářům, kteří seděli na břehu řeky a zamířili na střelnici. Tam vydatně posvačili a hned jak nabrali síly, pustili se do sportovních soutěží. Všichni se opravdu snažili. Běhali, skákali, překonávali překážky. Vítězné družstvo dostalo sladkou odměnu. Dopoledne uteklo tak rychle a my jsme si ani nevšimli, že už je čas k návratu do školy. Po cestě si děti ještě zazpívaly a i když venku bylo krásně a sluníčko opravdu hřálo, všichni se už těšili na dobrý oběd ve školní jídelně. Podzimní sportovní den se opravdu vydařil. Fotografie k nahlédnutí zde
 • Další skupina jedenácti žáků vyrazila s panem ředitelem na kolech trasu dlouhou 24 km (Starý Kolín – Hlízov – Kutná Hora – Přítoky – Malý Kuklík – Grunta – Libenice - Starý Kolín). Fotografie k nahlédnutí zde.

Volno ředitele školy

 • na pondělí 26. 10. a úterý 27. 10. 2015 vyhlašuji pro žáky ředitel školy volno
 • podrobnosti k nahlédnutí zde

Divadelní představení

 • Dne 23. 9. byla ve školní družině návštěva. Dorazilo totiž divadélko „Koloběžka“, které si pro naše děti připravilo „Houbařskou pohádku“.
 • Žáci nejen sledovali pěkný herecký výkon, ale především s herci spolupracovali a byli zapojeni tím, že si opakovali získané vědomosti o houbách. Celé představení bylo prolínáno písněmi, cvičením a opakováním naučených říkadel. Představení se nám všem líbilo. Děkujeme rodičům za to, že dětem věnovali malou finanční částku na vstupné. (autor: Radovnická Jarmila)
 • fotografie k nahlédnutí zde

Cyklokroužek – 1. výlet ve školním roce 2015/2016

 • Trasa Starý Kolín, Hlízov, Kaňk rozhledna, Velký a Malý Kuklík, Grunta, Libenice Starý Kolín (autor: Mgr. Radek Pařez)
 • fotografie k nahlédnutí zde

Zahájení školního roku 2015/2016 – „Vítání prvňáčků“

 • Prvního září 2015 jsme opět přivítali na naší škole malé žáčky do první třídy. Za účasti ostatních dětí, pedagogů školy a zástupců z obce jim byly před zraky mnoha rodičů, prarodičů a dalších příbuzných předány upomínkové listy a květiny. Poté si je jejich spolužáci z 9. ročníku odvedli do třídy, kde si děti vyzkoušely, jak se bude sedět v lavicích. Většina děti si to však již několikrát zkusila v průběhu minulého školního roku, kdy si je paní učitelka Kočíková brala do tzv. „Školy nanečisto“. Ve třídě ještě obdržely dárečky a pirátskou mapu, podle které se jistě brzy dostanou k pokladu kocoura Sama, který je bude tento školní rok na cestě za poznáním provázet. Přejeme mnoho úspěchů. (autor: Bc. Dana Kočíková)
 • fotografie zde

Dne 27. 1. 2016 se pátá třída vydala na výlet do Nové Vsi.

Ráno jsme se všichni sešli na vlakovém nádraží ve Starém Kolíně. Když nás byl plný počet, vyrazili jsme vlakem na cestu. Jednou jsme přestupovali.

Když jsme konečně dorazili do Nové Vsi, trochu jsme se tam porozhlédli. Viděli jsme základní školu, hasičskou zbrojnici, kostel a spoustu dalších zajímavých věcí.

Náš cíl byla stará památka na vrcholu kopce Bedřichov 279m. Sice jsme museli jít do kopce, ale nakonec jsme to všichni vyšli. Nahoře jsme si dali svačinu, vyfotili se a vyrazili na zpáteční cestu.

Ještě předtím než nám přijel vlak, jsme se zastavili v malém obchůdku. Potom jsme se prošli podél potůčku.

Nakonec nám přijel vlak a tak jsme zase jeli domů.

Tento výlet se mi moc líbil.

Comments are closed.