Aktuality

Setkání na téma Komunikace

 • 24.10 proběhl s naší školní psycholožkou doktorkou Ulrichovou seminář na téma KOMUNIKACE. Seminář se dotýkal otázek teoretického zakotvení komunikace, rozdělení a využití.
 • Co by to bylo ale za seminář, kdyby nebyl doprovázen zážitkovou aktivitou … Účastnice si mohly samy vyzkoušet, jakou komunikační vybaveností disponují, jak probíhá komunikační kanál mezi nimi a jejich potomky a co případně lze na sobě sama zlepšit.

Projektový den – 4. třída

 • V pondělí 30. 10. v naší třídě probíhal projektový den na téma Halloween. Nadšení bylo veliké, hned ráno jsme se ustrojili do strašidelných masek. Následovalo pečení čarodějnických krvavých prstů, při kterém se děti seznamovaly s historií, tradicemi, symboly a pověrami svátku. Po úspěšném ozdobení pokrmu se děti v maskách vydaly po třídách, kde ostatní spolužáky seznámily s informacemi týkajících se Halloweenu. Projektový den jsme zakončili dlabáním dýní, které si děti s velkou radostí nesly domů.
 • fotografie k nahlédnutí zde

TŘÍDÍME HLINÍK

 • V letošním školním roce jsme se rozhodli přidat ke sběru baterií, víček a papíru ještě sběr  hliníku.
 • Výroba hliníku je velkou zátěží pro životní prostřední, je energeticky a materiálově velmi náročná. Zároveň se při ní vyprodukuje velké množství toxického odpadu (na 1 tunu hliníku kolem 0,5 tuny odpadu). Při důsledné recyklaci hliníkových obalů se ušetří až 95% energie a primárních surovin.
 • Sběrné místo pro použitý hliník (plechovky, alobal, víčka od jogurtů…) je ve výklenku u kuchyně – velký drátěný koš.  Hliník odevzdávejte v zavázaných pytlích, které budou označené číslem třídy. Na konci pololetí bude třída, která nasbírala nejvíce použitého hliníku, odměněna.

Výrobky 3. oddělení MŠ

Večer dýní se blíží!

Účastníme se projektu na podporu technického vzdělávání

Podzimní tvoření, lesní domečky a přírodní mandaly

 • V pondělí 16. října jsme se vydali na slíbenou podzimní přírodovědnou procházku. Počasí nám vyšlo přímo ukázkové. Cestou jsme pozorovali změnu přírody v podzimním čase a popisovali jsme si různé rostliny. Poté si děti na okraji lesa postavily velmi pěkné a nápadité domečky pro zvířátka z přírodních materiálů. Nakonec bylo úkolem vytvořit přírodní mandalu, děti se toho zhostily s nadšením. Závěrem jsme vše zhodnotili a výsledkem byly moc zdařilé výtvory. Do školy jsme se vraceli unavení, žízniví, ale spokojení.
 • fotografie k nahlédnutí zde

„Den draka“

 • V pondělí 16.10.2017 proběhl v naší škole (stejně jako v minulých letech) „Den draka“. Děti z 1. a 2. třídy i děti z mateřské školy přivítal Dráček Pepe. Sedmá třída si pro děti připravila dračí soutěže, rozdávala pochvalná razítka a medaile. Všichni se bavili a soutěžili s velkým nasazením. A protože venku bylo krásné počasí, svítilo sluníčko, odpoledne Den draka pokračoval Drakiádou. Ta se konala na hřišti u sokolovny a zúčastnily se jí děti 1. stupně. I když vítr moc nefoukal, přece se drakům létalo krásně. Tentokrát to byla vysloveně dámská záležitost. V hodnocení se na prvních třech místech umístila samá děvčata. Dračí tričko získaly Karinka Mykytyuk, Sofie Tyšerová a Johanka Mušák. Všichni, kdo provětrali draka, dostali sladkou odměnu. Poděkování patří i dětem ze 7.třídy a všem dospělým, kteří celý program připravili.
 • fotografie k nahlédnutí zde

Volno ředitelky školy

 • s odkazem na § 24 odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., bylo na pátek 29. 9. 2017 vyhlášeno pro žáky volno ředitele školy
 • školní jídelna i mateřská škola budou v provozu
 • podrobnosti k nahlédnutí zde

Školní psycholog - Mgr. Monika Ulrichová, Ph.D.

 • k dispozici každé úterý a pátek
 • konzultační hodiny vždy po telefonické domluvě
 • kontakt: 731 108 210
 • Pro zákonné zástupce:
   • 3. října 2017 do 18 hodin
   • 24. října 2017 do 18 hodin
   • 7. listopadu 2017 do 18 hodin
   • 28. listopadu 2017 do 18 hodin
   • 12. prosince 2017 do 18 hodin

Vítání prvňáčků

 • V pondělí 4. září začala škola všem školákům. Pro některé to byl jejich první školní den. I v naší škole jsme přivítali prvňáčky. Tento školní rok jich bylo 15. Šest holčiček a devět kluků se poprvé vypravilo do školy.  Přišli v doprovodu rodičů. A protože nám přálo počasí, proběhlo slavnostní přivítání před školou. Přivítala je paní ředitelka s paní učitelkou a také zástupci obce. Každý žák si odnesl domů uvítací list a malou kytičku. Po slavnostním uvítání uvedli prvňáčky do jejich třídy žáci devátého ročníku.
 • fotografie k nahlédnutí zde

Vážení rodiče, děti, přátele školy

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Starý Kolín

zve všechny žáky a zákonné zástupce na zahájení školního roku 2017/18.

Zahájení proběhne dne 04. 09. 2017 v 8:00 hodin před budovou základní školy.

Všichni jste srdečně zváni

Mgr. Skřivánková Irena, ředitelka školy

Oznámení o jmenování nové ředitelky školy

Starosta obce Starý Kolín Luboš Železný na základě výsledků konkurzního řízení ze dne 14.7.2017 jmenoval

Mgr. Irenu Skřivánkovou

ředitelkou Základní školy a Mateřské školy Starý Kolín, příspěvková organizace s účinností od 1.9.2017.

Příměstský tábor

 • podrobnosti k nahlédnutí zde
 • fotografie k nahlédnutí zde

Výlet 1. a 4. třídy

 • Prvňáčci spolu s kamarády ze 4. třídy vyrazili v pátek 23. června 2017 na pěší výlet do nedaleké Svaté Kateřiny. Po silné noční bouřce se naštěstí počasí umoudřilo, bylo příjemně a nám se šlo velice hezky. Cestou jsme překonávali několik přírodou na nás přichystaných překážek. Začalo to slalomem mezi hlemýždi (a co jich bylo!!), pokračovalo se přeskoky přes kaluže a byla i zkouška odvahy. Na cestě jsme totiž objevili živého slepýše. V cíli na nás čekala zasloužená odměna, a sice výborná zmrzlina od Marušky. Posilněni sladkou dobrotou a při zpěvu naší oblíbené veselé písničky jsme dorazili do školy ještě před dvanáctou hodinou. Prvňáčci si zaslouží OPRAVDU velkou pochvalu za „ušlé“ kilometry.

Pasování na čtenáře

 • Ve středu 21. června 2017 se v 1. třídě konala besídka, na které král Ota I. pasoval žáky na čtenáře. Kromě říkanek a písniček jsme předvedli také několik krátkých scének a zahráli pohádku O Honzovi, který měl „fyzičku“ lepší než leckterý rytíř ve zlatém brnění,  protože pravidelně cvičil a tužil svaly a dělal i atletiku. Přestože jsme museli jen krátce před besídkou měnit obsazení několika rolí (herci nám bohužel onemocněli), vystoupení se líbilo a žáci byli odměněni zaslouženým potleskem.
 • Fotografie z vystoupení si můžete prohlédnout zde

Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích žáků 1. třídy

 • podrobnosti k nahlédnutí zde

Duhový park

 • V úterý 14. 6. 2017 jsme byli na výletě v Duhovém parku. Jeli jsme všichni z prvního stupně. Protože cesta je poměrně krátká, vyrazili jsme o trochu déle. Na místo jsme dorazili zvědaví, co nás čeká. Někteří už v Třebovli, kde se park nachází, byli a tak jsme čekali, zda se vyplní to, o čem vyprávěli. Uvítal nás průvodce a celý park představil. V areálu je mnoho volnočasových pohybových aktivit. Zahřívací kolo jsme absolvovali uvnitř stanu. Proběhla soutěž dvojic na dráze plné překážek a nástrah (ve stylu Drtivá porážka). Každý si vysloužil diplom a volnou vstupenku pro příště. Potom už jsme se vydali po všech stanovištích, kde jsme šplhali, skákali, házeli, stříleli lukem apod. Vyzkoušeli jsme svou mrštnost, rychlost, rovnováhu a obratnost a každý zjistil, jakou má kondičku. Samozřejmě zbyl čas i na oběd a odpočinek a v neposlední řadě i na nákup. Bylo krásné počasí, které přispělo k celkové pohodě. Mnoho stanovišť  je totiž venku v přírodě.
 • Všichni jsme se vraceli unavení, ale spokojení, s přáním, abychom se do Duhového parku ještě vrátili. A třeba s rodiči využili „vysoutěženou“ volnou vstupenku.
 • fotografie k nahlédnutí zde

Divadelní představení „Princové jsou na draka“

 • Na konci dubna začali žáci 5. třídy nacvičovat divadelní představení – pohádku „Princové jsou na draka“. Všichni se rádi zapojili, moc je to bavilo. Často sami říkali o tréninky. Na výrobě kostýmů a kulis se žáci sami podíleli.
 • Trénování vyvrcholilo 31. května, kdy žáci pohádku zahráli dětem ze školky a 1. června všem žákům ZŠ.
 • Našim „hercům“ z 5. třídy byl odměnou velký potlesk a nadšení diváků.
 • fotografie k nahlédnutí zde

Studijní pobyt v Anglii – GEOTEKGRANT

 • fotografie k nahlédnutí zde
 • Studijní pobyt v Anglii byl úžasný. Cestovali jsme se skupinou slovenských studentů ze soukromého jazykového gymnázia. Slovenští kolegové byli moc fajn a užili jsme si i legraci. Velký obdiv patří řidičům, kteří ani jednou nezaváhali, vyhýbali se úspěšně všem kolonám a vůbec se na nás nezlobili, že jim děláme nepořádek v autobuse. Zmokli jsme jen jedno ráno při cestě na meeting point. Ale my, co jsme se nezdráhali otevřít deštník, jsme vyvázli bez mokrých svršků. Svítilo nám sluníčko, jen vítr nás trápil, obzvlášť na pobřeží. Jen ta strava nebyla podle našich představ. Ale zachraňovali jsme to jablíčky, banány a zásobami od maminek. Moc děkujeme firmě Geotek, protože bez jejich finanční podpory by se výlet vůbec neuskutečnil.  (Katka Málková)
 • Sobota a neděle 10. 6.-11. 6. – Dnes jsme si přivstali a vyrazili již v sedm hodin do Londýna. Autobus nás vysadil v 9. hodin u Westminsterského mostu, odkud jsme se vydali prohlédnout si Londýnské oko. Přešli jsme přes Temži, prohlédli si budovy parlamentu a Westminsterské opatství. Prošli jsme St. James Park, kde zrovna probíhaly přípravy na oslavu královniných 91. narozenin. Měli jsme tak možnost shlédnout královskou stráž na koních i pěší promenády. Prohlédli jsme si Buckinghamský palác a na chvíli se posadili v parku, abychom se naobědvali. Ulicí The Mall jsme se vydali k Trafalgarskému náměstí a dále rušnými uličkami až na Covent Garden. Zde jsme měli rozchod, abychom si nakoupili na zpáteční cestu. Vrátili jsme se k Londýnskému oku a nasedli na loď, která nás odvezla na Greenwich. Zde na nás čekal autobus. Po náročném dni už jsme se snad i těšili na cestu domů. Čekalo nás dlouhých 19 hodin do Prahy. Odtud jsme pokračovali vlakem a auty až domů.

 • Pátek 9. 6. – Ráno, jako obvykle, proběhla dopolední výuka. Studenti si měli připravit prezentace na téma „vysněná škola“.  Naše děvčata zapojila fantazii a získala nejvyšší počet bodů. Po obědě jsme vyrazili na výlet do nedalekého půvabného městečka Arundel. Prohlédli jsme si stejnojmenný hrad z 11. století, přilehlé zahrady a očichali všechny růže. Po procházce si někteří odpočinuli na trávě, jiní se ještě zvládli honit a trénovat gymnastiku. Před odjezdem jsme zaskočili pro svačinku do malého obchůdku. Autobus nás tentokráte vysadil na jiném místě, ale rychle jsme se zorientovali a vyrazili do rodin si odpočinout. Zítra nás čeká náročný den, celodenní prohlídka Londýna. (Katka Málková)

 • Čtvrtek 8. 6. - Dnešní den jsme zahájili dopolední výukou. Během přestávky jsme venku sledovali bowl, což je britský sport podobný kriketu. Pravidla jsme ale nepochopili. Naobědvali jsme se a vyrazili do skanzenu Weald Downland Open Air Museum. Prohlédli jsme si domy a zahrádky staré několik století a vyzkoušeli si všechny postele. Paní učitelka nás vyzkoušela ze všech bylinek. Samozřejmě máme všichni za jedna. Navštívili jsme katedrálu v Chichestru, kde jsme si zapálili svíčku. Na chvíli jsme ještě vyrazili do města. Jako každý den jsme se vrátili před sedmou hodinou a někteří pěšky, jiní autem vyrazili na večeři do rodin. (autor Agáta Paličková)

 • Středa 7. 6. - Čtvrtý den jsme vyrazili do přímořského města Portsmouth. Do Portsmouth jsme odjeli hned ráno, takže jsme nešli do školy jako předchozí dny. Cesta trvala něco přes hodinu. Zde jsme navštívili námořní muzeum, kde jsme shlédli válečné lodě HMS Warrior, HMS Victory a Mary Rose, které kotví v suchých docích. Nejvíce zajímavá byla HMS Victory, kde padl plukovník Nelson. Dále jsme navštívili Tudorovské muzeum, které bylo velmi zajímavé. Viděli jsme tam vše z období Tudorovců. Bylo to velmi krásné a moderní muzeum. Po návštěvě muzea jsme měli rozchod v nákupním centru. V Portsmouth se nám všem velmi líbilo, byl to krásný výlet. (autor Lukáš Doležal)

 • Úterý 6. 6. - Ráno jsme se za deště sešli u autobusu. Ten nás odvezl do školy, kde jsme strávili celé dopoledne. Po škole jsme jeli do Brightonu. Tam jsme navštívili Sea Life Centre. Po prohlídce podmořského centra jsme šli na nákupy do Primarku a jiných obchodů, ve kterých jsme nakoupili dárky pro rodinu Pak jsme šli na molo. Málem nás to odfouklo, byl opravdu silný vítr. Koupili jsme si fish and chips a šli jsme si ho sníst na pláž. Tam na nás zaútočili rackové a brali nám jídlo z ruky. Ale něco nám zbylo. V půl šesté jsme jeli zpět do Worthingu, kde si nás rozebraly rodiny.  (autor: Lucka Holečková)

 • Pondělí 5. 6. – Ráno jsme se všichni sešli na místě, kde nás čekal autobus. Ten nás odvezl do školy nedaleko centra. Ve 12 hodin jsme vyjeli na výlet ke křídovým útesům Seven Sisters. Zde se natáčely filmy, např. film „Dech života“ s Jamesem Bondem nebo „Harry Potter“, menší scéna, jak se Harry potkal s Cedrikem. Prošli jsme se nad útesy a také jsme mohli sejít na pláž. Moře bylo teplé. Počasí vyšlo, svítilo slunce. Poté jsme jeli do města Eastburn, které bylo postaveno roku 1899, nazýváno také městečko viktoriánských hotelů. Dostali jsme rozchod v nákupním centru. Samozřejmě jsme nevynechali ani Primark. Když jsme se znovu sešli, jeli jsme zpátky do Worthingu. Tam si nás rozebraly rodiny. Byl to skvělý zážitek. (autor: Žofka Kedrštová)

 • Neděle 4. 6. - Dnes jsme jeli poprvé trajektem. A taky si povinně vyfotili moře a racka. Nejlepší zážitek byl, když jsme narazili na dveře bez kliky. V Anglii bylo hezky a svítilo slunce. To bude asi naposledy za náš pobyt. Hrad Leeds castle byl pěkný a skoro jsme se ztratili v bludišti. Naštěstí jsme cestu našli a ještě se podívali do podzemní jeskyně. Prošli jsme se v přímořském městečku Worthing, kde si nás večer rozebraly rodiny. Po celou dobu výletu nás bude provázet Lukáš Surý. (autor: Agáta Paličková)

 • Sobota 3. 6.Naše výprava do Anglie začala v Kolíně. Hned na úvod jsme se museli potýkat s výlukou na trati a v 15.12 jsme odjeli autobusem směr Praha Běchovice. V Pečkách jsme přestoupili na vlak a pokračovali dále. Nevědomky jsme vystoupili v Běchovicích centru, namísto nádraží a v autobuse jsme si vyslechli nějakou tu poznámku od pánů řidičů. Ve 20.15 jsme překročili hranice a vydali se na dlooouhou cestu přes Německo, Holandsko, Francii a Belgii do Calais. Do přístavu jsme dorazili v 7 hod. ráno a trajektem úspěšně překonali kanál La Manche. Na britskou půdu jsme vstoupili v 10.20 a posunuli si čas o jednu hodinu zpět.

Oznámení

 • z důvodu rekonstrukce rozvodů vody ve školní kuchyni bude, provoz mateřské školy ukončen dne 21. 7. a opětovně zahájen dne 28. 8. 2017
 • podrobnosti k nahlédnutí zde

Volno ředitele školy pro žáky

 • z důvodu rekonstrukce, je vyhlášeno volno ředitele školy na dny 28., 29., 30. června, vysvědčení se bude žákům předávat 27. 6. 2017
 • podrobnosti k nahlédnutí zde

Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2017/18

 • podrobnosti k nahlédnutí zde

Soutěž v německém jazyce

 • Žáci 8. a 9. třídy se zúčastnili soutěže v německém jazyce na téma moje zdravá snídaně Mein gesundes Frühstück“. Tuto soutěž vyhlásilo nakladatelství Fraus. Žáci nafotili svoji snídani a v němčině přidali krátký článek. Výsledky soutěže budou známy koncem května. Ceny jsou například slovníky, učebnice nebo žákovská licence flexibooks.

Školní psycholog – Mgr. Monika Ulrichová, Ph.D.

konzultační hodiny pro rodiče – po telefonické domluvě

9. 5. 2017 – 12 – 18 hodin

30. 5. 2017 – 12 – 18 hodin

9. 6. 2017 – 12 – 18 hodin

13. 6. 2017 – 12 – 18 hodin

20. 6. 2017 – 12 – 18 hodin

konzultační hodiny pro žáky – každé úterý a pátek od 10 – 14 hodin

V naléhavých případech je možné se objednat i mimo stanovené termíny, opět pouze po telefonické domluvě

telefonické spojení na školního psychologa: 731 108 210

Zápis dětí do MŠ Starý Kolín 2017/2018

 • zápis do MŠ proběhne ve čtvrtek 11. května od 15 – 17 hodin, podrobnosti k nahlédnutí zde
 • kritéria přijímání dětí do MŠ zde
 • v případě dotazů neváhejte školu kontaktovat

____________________________________________________

Seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018

 • seznam žáků zde

Mladý zahrádkář

 • Dne 20. 3. se žáci 8. třídy zúčastnili soutěže mladých zahrádkářů ve Futurum Kolín. Zveme Vás tímto k návštěvě obchodním centra, kde současně můžete podpořit jejich výtvor. Hlasovací lístky a box najdete mezi eskalátory, nebo můžete oslovit žáky 8. ročníku. Naše škola má ostrůvek s číslem 7. Děkujeme za Váš hlas.
 • žáci 8. třídy a třídní učitelka Kateřina Málková

Den nanečisto

 • Prvňáčku, chceš si vyzkoušet, jaké to bude od září ve škole?
 • Budeš mít možnost přijít ve středu 22. března 2017 od 9:00 do 11:00 hodin.

Naše škola nabízí:

 • Vážení rodiče, nabízíme Vám možnost, přijetí Vašeho dítěte do Základní školy a Mateřské školy Starý Kolín
 • školní družinu od 6:30 – 17:00 hodin
 • snídaně ve škole, pitný režim, mléčný program, ovoce
 • dozor nad dojíždějícími žáky z Hlízova od zastávky Hlízov až do školy
 • denně výběr ze 2 obědů
 • přípravná angličtina od 1. třídy a jiné – viz obrázek

Veselé zoubky

 • Jde o preventivní program, který připravila společnost dm drogerie markt s. r. o. pro žáky 1. tříd na měsíc únor a březen 2017. Vyhlášení soutěže proběhne na konci dubna a vítězové pojedou do Divadla S+H v Praze na divadelní představení.
 • Naše 1. třída se do projektu zapojila v úterý 7. března, a to v rámci dvou vyučovacích hodin prvouky. Žáci zhlédli výukové DVD „Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek“ s názornou ukázkou, jak si mají správně čistit zoubky. Na pracovním listu si s Hurvínkem zopakovali zásady péče o dětský chrup. A nakonec si ve skupinkách společně vytvořili soutěžní práci – zdravý x nemocný zub.
 • Za odměnu všichni obdrželi preventivní taštičku s produkty péče o zoubky: zubní kartáček, zubní pastu, přesýpací hodiny pro čištění zubů, samolepky do koupelny, žvýkačky bez cukru a informační brožuru pro rodiče.
 • Program se nám moc líbil. S Hurvínkem a jeho kamarády bylo veselo, práce nás bavila a dárečky nás potěšily.
 • Více na fotografiích zde

Srdíčkové dny

 • Ještě do poloviny dubna se můžete zapojit do projektu Život dětem“, který na naší škole probíhá již několik let. Přispějete na nemocné děti a také na speciální pomůcky, které děti v nemocnicích potřebují. Letos nabízíme gumové náramky, magnetky se zvířátky, přívěsky na klíče, CD a dárkové balení brazilské kávy.
 • Děkujeme všem, kteří si již produkty zakoupili. Pokud se také chcete do projektu zapojit, přijďte k nám do učebny 1. třídy. Těšíme se na Vás…

Školní ples

Pozvánka na JARNÍ TVOŘENÍ

Informace k organizaci zápisů k povinné školní docházce

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo informace, které mají sloužit jako metodická pomoc pro základní školy k organizaci zápisů k povinné školní docházce. Informace k nahlédnutí zde.

Zpívání v kostele

 • Buďte srdečně zváni na tradiční ZPÍVÁNÍ V KOSTELE, které se uskuteční ve středu 21. 12. 2016 od 17 hodin v kostele Svatého Ondřeje.
 • Starokolínští skauti pro Vás přivezou Betlémské světlo.

Memorandum o vzájemné spolupráci

 • Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín uzavřela MEMORANDUM O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI se SOŠ a SOU řemesel v Kutné Hoře.
 • Účelem tohoto Memoranda je koordinace společných zájmů v oblasti podpory přírodovědných a technických oborů.
 • Podrobnosti k nahlédnutí zde.

Mikulášská

 • Dnes 5. 12., v den, kdy chodí za dětmi svatý Mikuláš, bylo ve školce a škole velké očekávání, těšení a někdy i trocha strachu a obav – s Mikulášem chodí kromě hodných andělů i čerti (a letos se jich urodilo opravdu hodně), kteří si umí poradit se zlobivci a lumpíky, takže v některých dětech byla malá dušička.
 • Mikuláš se svou družinou zavítal nejdřív do školky, a protože tam byly jen hodné děti, mohl nadělovat dárečky s anděly a hodnými čerty. Zlí čerti zůstali venku. Děti ze školky měly připravené krásné básničky a písničky, Mikuláš odcházel nadšen, čerti nikoho neodnesli.
 • Potom dorazili čerti i s Mikulášem a anděly do školy na první i druhý stupeň a tam už měli čerti žně. Nakonec ani tady nebyla škola ochuzena o žádného studenta, i když někteří měli namále. Mikuláš a andělé rozdali poslední bonbony hodným dětem, ti zlobiví si šli umýt čertovské pozdravení a nadílka byla u konce.
 • Dík patří žákům deváté třídy, kteří se zhostili mikulášského úkolu na jedničku.
 • fotografie k nahlédnutí zde

Vánoční jarmark

Noc oživlých dýní

 • Dne 3. 11. 2016 proběhne tradiční akce „Noc oživlých dýní“ na Statku ve Starém Kolíně. Lampionový průvod bude zahájen před základní školou v 16:30 hodin. Všichni jsou srdečně zváni.

Drakiáda

 • Dne 17. října 2016 připravili žáci sedmé a deváté třídy naší školy Drakiádu pro mladší spolužáky.
 • Děti z mateřské školky a z první třídy si mohly vyzkoušet několik „dračích“ disciplín. Nechybělo například skládání obrázků draka, krmení  hladového dráčka, dále také dračí dráha a vybarvování obrázků.
 • Děti bez problémů zvládly dračí disciplíny a u všech se moc pobavily. Za své výkony si vysloužily medaile a spoustu sladkostí.
 • Po obědě se na dětském hřišti pouštěli velcí barevní draci. Při pouštění draků se počasí vydařilo a foukal mírný vítr, který držel draky tam, kde měly být :-)
 • Nejúspěšnější děti byly odměněny krásnými tričky a sladkostmi.
 • Akce se velmi vydařila a všichni si ji užili :-) (T. Bryscejnová, K. Janušková, A. Bartůňková)

Volno ředitele školy

 • dne 18. 11. 2016 ředitel školy vyhlašuje ředitelské volno pro žáky a děti ZŠ a MŠ Starý Kolín, školní jídelna ani mateřská škola nebudou v provozu
 • podrobnosti k nahlédnutí zde

„Na ptáky jsme všichni krátký“

 • V pondělí 12.9.2016 jsme „celou“ školu přemístili na fotbalové hříště, kde nám pánové ze Seiferosu předvedli v rámci programu „Dravci“ překrásnou podívanou. Vtipný průvodce programem si získal celé publikum. Viděli jsme celkem 45 dravců od nejmenších (Kulíšek), až po největší (Sup). Pozornost dětí neotupilo ani velmi teplé počasí. Všichni jsme odcházeli nadšení, ale s pocitem, že „na ptáky jsme krátký“.
 • fotografie k nahlédnutí zde

Zahájení školního roku

4. třída – projektový den- Halloween.
V pondělí 30.10. jsme si s dětmi čtvrté třídy udělali projektový den na téma Halloween. Nadšení bylo veliké, hned ráno jsme se ustrojili do strašidelných masek. Následovalo pečení čarodějnických krvavých prstů, při kterém se děti seznamovaly s historií, tradicemi ,symboly a pověrami svátku. Po úspěšném ozdobení pokrmu se děti v maskách vydaly po třídách, kde ostatní spolužáky seznámily s informacemi týkajících se Halloweenu. Projektový den jsme zakončili dlabáním dýní, které si děti s velkou radostí nesly domů.

Comments are closed.